Photo by Startaê Team on Unsplash

OKR – Hva det kan gjøre for din Bedrift


I dette modulet så har vi Karl Philip Lund, i første forelesning så introduserte han oss til noe som heter OKR. Dette er et system som skal hjelpe oss med gjennomføring, vi setter oss et mål og bestemme hvordan vi skal oppnå dette målet. O står for Objectiv og KR står for Key Resoults

 • Objectiv skal være målet, den konkrete handlingen som skal oppnås. Det er svare når du stiller spørsmålet: Hva ønsker du å oppnå?
 • Key Results er hvordan man når objectiv. For at det skal være et Key Result skal det være spesifikt, helst med en tidsfrist, realistisk men skal føles litt uoppnåelig til å begynne med og det skal være målbart. Enten når du et Key Resoult eller ikke, det finnes ikke en gråsone i midten.

“A management methodology that helps to ensure the company focuses efforts on the same important issues throughout the organization”

– John Doerr

Hvordan man bruker OKR varierer fra bedrift til bedrift, i noen bedrifter er det mulig at hele bedriften har en felles OKR mens i andre bedrifter så kan man ha forskjellig OKR i de forskjellige avdelingene. John Doerr skriver i sin bok «Measure What Matters» at OKR har forskjellig betydning i bedrifter avhengig av størrelsen.

 • I små bedrifter, gjerne nyetablerte bedrifter, da er OKR livsnødvendig. I en liten bedrift trenger hele bedriften å ha et felles mål de jobber mot.
 • I middelstore bedrifter eller fortvoksende bedrifter, er OKR en måte å holde de ansatte sammen. En felles forståelse av hvordan man skal handle.  
 • I de store bedriftene er OKR et lysende skilt som skal minne de ansatte på hva de jobber mot. Selv om de ansatte er spred ut over forskjellige avdelinger og oppgaver så har de alle et felles mål.

Bedrifter som bruker OKR

 • Google
 • BMW
 • Disney
 • Samsung

Dette er noen eksempler på bedrifter som bruker OKR. Google er stjerneeksemplet for OKR, de startet som en liten bedrift med 40 ansatte der lederne hadde møte rundt en ping-pollbord til en verdenskjent bedrift med over 102 000 fulltids ansatte.

Det er flere grunner til at det er flere og flere bedrifter som bruker OKR. En av de største grunnene er at det hjelper dem med å forstå hva som er prioriteten og hva de ikke trenger å fokusere på. Og når hele bedriften vet hva som er viktigst akkurat nå, slipper man at noen somler litt fordi de er usikre på hva som må gjøres. Personlig vet jeg at hvis jeg ikke er helt sikker på hva som er oppgaven min, blir jeg usikker og begynner å nøle fordi jeg ikke vet helt hvor jeg skal starte. OKR hjelper med at man vet hva man jobber mot og hvor sannsynlig det er at de når målet, hvis det ikke er så sannsynlig at de når målet jobber man litt ekstra for å øke sannsynligheten. Og fordi OKR skal være målbar kan man fort se når noe går galt, hvis et mål blir mindre og mindre sannsynlig. Da kan man ta tak fort og løse problemet, om det er å jobbe mer, endre måten å jobbe på eller om man må endre målet.

Hvordan å bruke OKR

John Doerr skriver i sin bok at OKR har 4 superkrefter.

 1. Focus and commit to priorities
 2. Align and connect to teamwork
 3. Track for accountability
 4. Stretch for amazing

Det som er viktig å tenke på når man lager en OKR er å finne mål/objectiv som man må strekke seg etter. Bestem dere for hva som er hovedfokuset deres, hva skal de ansatte prioritere?
Det skal være en jobb å nå målene og det skal virke litt uoppnåelig til å begynne med. Men det er viktig at det ikke er så uoppnåelige at de ansatte mister motivasjonen til å jobbe. Det gjelder å finne stedet i midten. Vanskelig nok til at det blir en utfordring og en bragd å få det til, men fortsatt mulig. OKR kan gi muligheten til å få de ansatte til å jobbe hardere og mer effektivt, Mihaly Csikszentmihalyi skriver at hvis vi får en utfordrende oppgave som vi klarer å gjennomføre blir vi oppslukt og vi klarer ikke å legge det fra oss.

“A state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to matter; the experience is so enjoyable that people will continue to do it even at great cost, for the sheer sake of doing it.”
– Mihaly Csikszentmihalyi

En annen side ved OKR er at hver avdeling eller ansatt kan ha sin egen OKR og gjør det mulig for andre å se den. I vår klasse fikk læreren vår oss til å publisere den i håp om at vi skulle se hverandres OKR og få lyst til å gjøre det bedre eller like bra som de andre gruppene. Til å begynne med er det kanskje et par grupper med lave ambisjoner, men når de ser hvor høyt andre grupper setter sine ambisjoner skal det påvirker dem og til slutt har man en klasse der gruppene jobber enda litt hardere for å nå målene sine. OKR er et system for at flere personer, grupper eller avdelinger skal ha et felles mål å jobbe mot og alle vet hva som må gjøres for å nå målet. Men det er også en annen side ved OKR, når man skriver ned målene sine er det større sjanse for at de blir fullført, og hvis man publisere målene sine er det en enda større sjanse for at de blir fullført.
Som nevnt tidligere skal Key Result ha en tidsfrist, om det er en måned, et halvår eller et år kan bedriften se an. Men det som er viktig er å stoppe opp og se på OKRen eller OKRene. Er målet mulig/relevant? Er Key Results relevante? Hvis de ikke er relevante lengre, dropp dem. Sett deg nye Key Result og tenk over, hvorfor funket ikke disse? Hva var det jeg ikke så ti å begynne med? Og hvordan kan jeg bruke det jeg lærte videre?

Avslutning

Det er mye som skal til for å skape en suksess, John Doerr sier selv OKR kan ikke erstatte forsvarlig dømmekraft, sterke ledere og kreativ arbeidskultur. Man må ha ledere som setter vanskelig mål, men hvis de vil at de ansatte skal strekke seg etter disse målene må de formidle hvorfor det er viktig at disse målene blir fullført. Og de må selv tro på at det er mulig å nå disse målene.

“Comfort is the enemy of progress.”
― P.T. Barnum

Kilder:

Doerr, John. 2017. Measure What Matter. USA. Penguin Business.
Unsplash
https://unsplash.com
Why Are All The Top Comanies Using OKR’s?
https://weekplan.net/top-companies-using-OKR%E2%80%99s

One thought on “OKR – Hva det kan gjøre for din Bedrift

 1. Hei Gerd!
  Fint å lese om OKR! Savner ca 200 ord, men ellers bra jobbet. Du svarer på oppgaven og det er gøy å se! Bruk gjerne flere bilder til neste gang, da det er med å gjøre innlegget enda mer spennende. Stå på!

Legg igjen en kommentar til Emeline Braatlund Larsen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *